MayView ʻi Palo ifi ʻoloto ngaahi liliu ki he tauʻanga meʻalele & kiliniki meʻangaue tapuni

Kataki ʻo faleʻi ʻoku ʻi ai ha ngaahi liliu ʻi he tauʻanga meʻalele ʻi he feituʻu ʻoku ʻi ai ʻetau Palo ifi ʻoloto kiliniki, ʻa ia ʻe fakahoko ʻi he ʻaho 19 ʻo Sune 2023.

Ke maʻu ha fakamatala lahi ange, lomiʻi heni.

Ko ʻEtau Ngaahi Ngāué

ʻOua naʻá ke momou, fetuʻutaki mai ki ha tokoni mo ha ngaahi ngāue tokoni ʻoku lelei angé.  Vakaiʻi ʻa e ngaahi tokoni kotoa pē

Peesi ʻUluaki ʻa

Fekauʻaki mo kitautolu

ʻI he 2020, naʻe maʻu ʻe Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili MayView senita ki he moʻui lelei ʻa e kolo.

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki ʻi ha ʻatakai ʻoku ngaohi ai ʻetau kau mahaki ʻo hange ha famili, kae ʻikai ko ha mataʻifika.
ʻa ki he tefitoʻi tuʻasila

Ngaahi Ongoongo

Ako lahi ange ki he tanaki fakamuimui taha ʻa Ravenswood ki he ngaahi ngaue tokoni, ʻa e founga ʻoku tau fakahoko ai ha liliu ki hotau ngaahi famili! Vakaiʻi ʻetau 2023 faʻahitaʻu failau Mailer mo e ongoongo.