Meʻa Ne Hoko ʻi he ʻAho Fakamanatu

Ravenswood taʻu 20
Angahala ʻa e título (55)

Fekauʻaki mo kitautolu

ʻI he 2020, naʻe maʻu ʻe Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili MayView senita ki he moʻui lelei ʻa e kolo.

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kātakí ʻi he feituʻu ʻoku ngaohi ai kinautolu hangē ha fāmilí kae ʻikai ko ha mataʻifika.

Talamai ko e ha hoʻo fakakaukau

ʻesia (3)
Pule ki he Huhu Maluʻí
foto_ravenwood_fhc

ʻAho faleʻi ʻo e faʻa kataki kulupu 2021

Kataki ʻo kau fakataha mo kimautolu ʻi he fakaʻata lahi ke fai ha fealeleaʻaki mahuʻinga ʻa ia te ke lava ʻo vahevahe ai hoʻo aʻusia ʻi hoʻo hoko ko ha tokotaha faʻa kataki ʻi Ravenswood pea ʻomi ha ngaahi fokotuʻu ki he founga te mau lava ai ʻo ʻai ʻa Ravenswood ke hoko ko ha aʻusia lelei ange kiate koe. Vakai ki heʻemau fakamatala fetuʻutaki ke lesisita he taimi ni!