Ngaahi Tokoni Fakasōsialé

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki ʻi ha ʻatakai ʻoku ngaohi ai ʻetau kau mahaki ʻo hange ha famili, kae ʻikai ko ha mataʻifika.

Ngaahi ngāue tokoni ʻi he Vahefonua Sanita Kelela:

Fakalahi hono Tokangaʻi ʻo e Tokanga(Vahefonua Sanita Kelela) ECM
ʻOku ʻoatu ʻa e ngaahi tokoni ʻi he vahefonua Sanita Kelela maʻa e kau mahaki ʻi he (ngaahi) maluʻi ko ʻeni:
Sanita Kelela Palani ki he Moʻui Lelei ʻa e Famili
Fasi lanu puluu (vahefonua Sanita Kelela)
Palani moʻui lelei ʻa e Teleʻá

Ngaahi ngāue tokoni ʻi he Vahefonua Seni Mateo:

Faitoʻo ʻOku Tokoniʻi ʻe he Faitoʻó MĀTIU
Ki he moʻuilelei maʻa e kau tukuhausia HCH

Ngaahi Feituʻú

Ravenswood senita ki he moʻui lelei ʻa e famili tefitoʻi kiliniki: 1885 Bay Road, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303
MayView Mountain Viu kiliniki: 900 Miramonte Avenue, 2nd l, Mountain Viu, CA 94040
MayView Sunnyvale kiliniki: 785 ʻave ʻe Mosi Avenue, Sunnyvale, CA 94085
MayView Palo ifi ʻoloto kiliniki: 270 Grant Avenue, Palo ifi ʻoloto, CA 94306

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu ʻi he (650)-330-7400 ke Hoko Ko ha Mēmipa pea Fakataimi-tēpileʻi ha Taimi Ke Aleaʻi