Blog

Teʻeki Fakaʻaongaʻi

ʻAHO FALEʻI KI HE FAʻA KĀTAKÍ
KULUPU TOKANGA 2021

PATIENT ADVISORY DAY<br>FOCUS GROUP 2021

Kataki ʻo kau fakataha mo kimautolu ʻi he fakaʻata lahi ke fai ha fealeleaʻaki mahuʻinga ʻa ia te ke lava ʻo vahevahe ai hoʻo aʻusia ʻi hoʻo hoko ko ha tokotaha faʻa kataki ʻi Ravenswood pea ʻomi ha ngaahi fokotuʻu ki he founga te mau lava ai ʻo ʻai ʻa Ravenswood ke hoko ko ha aʻusia lelei ange kiate koe. Vakai ki heʻemau fakamatala fetuʻutaki ke lesisita he taimi ni!

TANGUTU, ʻOkatopa 16


10:00ko e— 11:00ko e: Pediatrics (faka-Pilitania)

11:30ko e— 12:30pm: Ako fakafamili (faka-Pilitania)

1:30pm— 2:30pm: Moʻui lelei ʻa e kakai fefine & OB (faka-Pilitania)

3:00pm— 4:00pm: nifo (faka-Pilitania)

TANGUTU, ʻOkatopa 23


10:00ko e— 11:00ko e: Pediatrics (faka-Sipeini)

11:30ko e— 12:30pm: Ako fakafamili (faka-Sipeini)

1:30pm—2:30pm: moʻui lelei ʻa e kakai fefine & OB (faka-Sipeini)

3:00pm— 4:00pm: nifo (faka-Sipeini)

4:30pm—5:30pm: Fakatahaʻanga Faka-Tonga (Potungaue kotoa)