VJ Periyakoil

VJ Periyakoil

Sekelitali-MD-talekita, Sitenifoti toulekeleka mo Ethnogeriatrics Senita

Ko Toketa Periyakoil ko e tokoni ʻetita pule ia ʻo e tohinoa ʻo palliative faitoʻo mo e tokoni ʻetita, ko e tohinoa ʻa e sosaieti ʻo ʻAmelika Thess. Ko e sea emerita ia ʻo e komiti ʻo e Ngaahi Meʻa Fekauʻaki mo e puleʻanga ʻAmelikaʻ, pea ko ha memipa ia ʻo e poate ʻo e fakataha alelea ʻo e kau faiako mo e sosaieti. Ko ia foki ʻa e sea naʻa ne fokotuʻu, komiti kehekehe ʻo e kautaha fakafaitoʻo ʻa ʻAmelika. ʻOku ne maʻu ha holi lahi mo tuʻuloa ki mitigating moʻui lelei disparities. Kuo hoko ʻene ngaue pea ʻoku fakapaʻanga ia ʻe he foaki mei NIH, HRSA, mo e Potungaue ʻo e kau sotia maloloo.