Jessica Yee

Jessica Yee

MURP, MPH – Talēkita ʻo e Fakalakalaká, Palaní mo Hono Fakafuofuá

ʻI heʻene ngaue ʻi Federally ngaahi senita ki he moʻui lelei, kuo fakatupulaki ai ʻe Sesika ha loto vekeveke ki hono fakatupulaki ʻo e moʻui lelei ʻi he ngaahi kolo ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha paʻanga hu mai ʻi he feituʻu Pei, ʻa ia naʻe faʻeleʻi mo ohi hake ai ia.

Naʻe kau ʻa Sesika ki Ravenswood ʻi he 2013, pea kuo ne hoko ko e talekita ʻo e fakalakalaka, palani mo e fakafuofuaʻi talu mei he 2014. ʻI he fatongia ko ʻeni, ʻoku tataki ai ʻe Sesika ʻa e palani mo e fakalakalaka ʻa Ravenswood, ʻa ia ʻoku ne falute ʻa e fekumi, palani, tohi, tokangaʻi, fakafuofuaʻi, mo e lipooti. ʻOku ne toe tokangaʻi foki ʻa e ngaahi ngaue kumi paʻanga mo e fakamaketi ʻa Ravenswood, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e ngaahi tuʻuaki kumi paʻanga, ngaahi naunau fakamaketi maʻa e kau foaki mo e funders, mo e ngaahi meʻa kumi paʻanga.

ʻOku maʻu ʻe Sesika ha mataʻitohi ma ʻo e moʻui lelei ʻa e kakai (MPH) mei he ʻUnivesiti ʻo Kalefonia, Pekili mo ha mataʻitohi ʻo e palani ʻo e feituʻu mo e fakavahelahi (MURP) mei he ʻUnivesiti ʻo Kalefonia, Irvine. ʻOkú ne fiefia ke feohi mo hono husepānití mo e ʻofefiné ʻi tuʻa he ngāué.