Jaime Chavarria

Jaime Chavarria

MD – Toketa Fakafaitoʻo Fakafamili, ʻOfisa Pule Fakafaitoʻo

Kuo laka hake he taʻu ʻe 20 ʻa e ako fakafamili ʻa Toketa Jaime Chavarria. Naʻe maʻu hono mataʻitohi fakafaitoʻo ʻi he ʻUnivesiti ʻo Kalefonia, Seni Tieko, ʻi he ʻapiako fakafaitoʻo. Naʻa ne fai ʻene ako fakafaitoʻo fakafamili ʻi he Potungaue Ako ʻa e famili ʻi he ʻUnivesiti ʻo Kalefonia Tonga/Kalefonia senita fakafaitoʻo ʻa ia naʻa ne toe hoko ai ko e pule lahi. Naʻa ne nofo ko ha memipa ʻo e kau faiako mo e preceptor ki he ʻUnivesiti ʻo e akoʻanga fakafaitoʻo ʻi he fakatonga ʻo Kalefonia, polokalama ako fakafamili ʻi he Senita fakafaitoʻo ʻo Kalefonia pea tokoni ke kamata hono ako ʻo e kau faiako. Naʻá ne toe hoko foki ko ha mēmipa ʻo e kau faiako fakataimi ʻi he Polokalama Ako ʻa e Fāmili Whittier. Naʻa ne ngaue kimuʻa mo e Senita fakafaitoʻo Seni Hosei. ʻOku ne tokanga ʻaupito ki hono toe fokotuʻutuʻu ʻo e moʻuilelei ke toe faʻa kataki centric, lelei, mo ʻaonga. ʻOku ne toe vekeveke foki ke ngaue vaofi mo kiliniki ngaahi hoa ke fakafekauʻaki ʻa e tokanga mo e ngaahi kulupu fakakolo ke lea ki he determinants fakasosiale ʻo e moʻui lelei.