Foaki ʻo e Ngaahi Meʻa ke Fili Aí

Foaki ʻi he ʻInitanetí
Lomiʻi ʻi he button Foaki he Taimi ni ke fakakakato ha fakatau malu ʻi he ʻInitaneti ki ravenswood.
ʻAve ha Sieke
Meili ki he: Ravenswood family Health Network 1885 Bay East Palo ifi ʻoloto, CA 94303
Ngaahi Meʻaʻofa Fakatauhoa
Vakai ki hoʻo Potungāue Maʻuʻanga Tokoni Fakaengāué ki ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo ha meʻaʻofa fakatauhoa.
Fakahoungaʻi ʻo e Stock
Ke maʻu ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e founga ke tokoni ai ki ravenswood fetuʻutaki mai kiate kitautolu.
Ngāue Tokoni
Ke maʻu ha fakamatala lahi ange ki he founga ke hoko ai ko ha tokotaha ngaue tokoni maʻa Ravenswood, fetuʻutaki mai kiate kimautolu.

Ngaahi fehuʻi?

Fetuʻutaki ki he timi fakalakalaka ʻi he Development@RavenswoodFHN.org.

Ravenswood e netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili fakamalo ki he vahefonua ʻEle Isiki ki he moʻuilelei ke poupouʻi ha niʻihi ʻo e vahe mo e ngaahi monuʻia ʻo ʻetau kau ngaue fakafaitoʻo mo nifo ʻi heʻetau MayView Mountain Viu kiliniki mo MayView Sunnyvale kiliniki.